PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thị xã Hương Trà tiếp tục kiến nghị Tỉnh thu hồi một số diện tích đất rừng của Lâm trường Tiền Phong, Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Bồ, Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hương, trại giam Bình Điền; thu hồi diện tích đất của Công ty giống cây trồng, vật nuôi đang sử dụng đất không đúng mục đích giao lại cho các hộ dân thuộc diện tái định cư thủy điện Hương Điền, Bình Điền và lòng hồ Tả Trạch để có đất sản xuất.
19/09/2016

- Về việc thu hồi một số diện tích đất rừng của các Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong, Ban Quản lý phòng hộ Sông Bồ, Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hương: UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát diện tích đất rừng không nằm trong quy hoạch, sử dụng đất sai mục đích, sử dụng không có hiệu quả của các Ban quản lý rừng và các Công ty TNHHNN 1TV Lâm nghiệp để xem xét, giao các địa phương để giao lại cho người dân thiếu đất sản xuất. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát tham mưu thu hồi khoảng 251 ha của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong để giao lại cho UBND thị xã Hương Trà.

- Thu hồi một phần đất của Trại giam Bình Điền: Để tổ chức cho phạm nhân lao động, Trại giam Bình Điền đã xây dựng phương án sử dụng đất đối với 02 khu đất nằm ngoài diện tích đất không sử dụng vào mục đích an ninh. Tuy nhiên, nhằm tạo công ăn việc làm, tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân, đơn vị đã thực hiện trồng rừng sản xuất (cây 1 năm tuổi) trên diện tích này và đề nghị cho đơn vị được thuê đất để tổ chức lao động, dạy nghề cho các phạm nhân. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét, đề xuất xử lý phù hợp.

- Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Giống cây trồng vật nuôi: UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đã kiểm tra hiện trạng sử dụng đất đối với diện tích 712.900 m2 đất đã được UBND tỉnh cho thuê để xây dựng trại bò giống chất lượng cao tại xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, với thời hạn thuê đất đến ngày 06/11/2023. UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu xử lý vấn đề này.

<< < 1 2 3 4 > >>