PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa VII

Năm 2015, tỉnh đã có chủ trương di dời các hộ dân ở phía Đông Nam vùng mỏ đá của Công ty Luks xi măng do ảnh hưởng khi nổ mìn khai thác đá. Cử trị thị xã Hương Trà cử trị kiến nghị tỉnh quan tâm tiến hành thực hiện chủ trương.
05/12/2017

Ngày 02/10/2017, UBND tỉnh đã có Công văn số 7109/UBND-CT giao cho UBND thị xã Hương Trà phối hợp với Công ty hữu hạn xi măng Luks giải quyết dứt điểm việc di dời, tái định cư cho các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng môi trường tại mỏ đá vôi của Công ty và yêu cầu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện UBND tỉnh. 

<< < 1 2 3 4 > >>