PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Phú Vang kiến nghị đầu tư hệ thống thoát nước đoạn đường Tỉnh lộ 10A từ cầu Chợ Dinh đến Quốc lộ 49A
14/07/2017

Việc xây dựng hệ thống thoát nước cho Tỉnh lộ 10A đoạn từ cầu Chợ Dinh đến QL49A đã được UBND Tỉnh cho phép chuẩn bị đầu tư, giao cho Ban Đầu tư và Xây dựng giao thông thực hiện, tuy nhiên, hiện nay dự án vẫn chưa được triển khai do chưa bố trí được kinh phí.

<< < 1 2 3 4 > >>