PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Phú Vang đề nghị UBND tỉnh sớm có văn bản trả lời đơn xin cấp đất đối với Hội đồng Giáo xứ Tân Mỹ
19/09/2016

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tiếp tục làm việc với Giáo xứ Tân Mỹ để xem xét rõ hơn về nhu cầu xin giao đất, vị trí,... để báo cáo, đề xuất cụ thể.

<< < 1 2 3 4 > >>