PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thành phố Huế: Đề nghị tỉnh đầu tư cầu vượt đường sắt để hạn chế đến việc ùn tắc giao thông trong thành phố.
05/12/2017

Vấn đề đầu tư cầu vượt đường sắt trong thành phố để hạn chế ùn tắc giao thông là giải pháp đã được Tỉnh đưa vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh, tuy nhiên do ngân sách còn hạn chế, nên vấn đề này chưa thể thực hiện được, UBND tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu để có kế hoạch đầu tư trong thời gian tiếp theo.

<< < 1 2 3 4 > >>