PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thành phố Huế kiến nghị trang thiết bị phục vụ khám bệnh tại bệnh viện Đa khoa Bình Điền chất lượng kém; đội ngũ y bác sỹ trình độ chuyên môn chưa đáp ứng nhu cầu
14/07/2017

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế cùng Bệnh viện Đa khoa Bình Điền lập kế hoạch và ưu tiên từng bước đầu tư về kinh phí bằng các nguồn lực để cải thiện, nâng cao cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, bổ sung nguồn Bác sỹ có chất lượng chuyên môn và tay nghề để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

<< < 1 2 3 4 > >>