PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thành phố Huế kiến nghị giải quyết dứt điểm việc quy hoạch, giải tỏa Khu nhà số 05 Nguyễn Trường Tộ để người dân nơi đây có chỗ ở ổn định
14/07/2017

Khu nhà đất số 3 và 5 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế gồm có 13 hộ gia đình; trong đó có 07 hộ gia đình thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, 06 hộ gia đình còn lại do Công ty Nông sản thực phẩm Bình Trị Thiên trước đây bố trí làm nhà ở (không có hợp đồng thuê nhà ở). Đây là khu nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, theo quy hoạch chi tiết khu trung tâm phía Nam thành phố Huế đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 08/6/2005 khu đất này là đất giáo dục; do đó không thể bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Hiện nay, UBND thành phố Huế đang đầu tư xây dựng Trường Mầm non Vĩnh Ninh tại khu đất 62 Nguyễn Huệ (số cũ là 28 Nguyễn Huệ). Trong quá trình thực hiện dự án, UBND thành phố đã giải tỏa, di dời một hộ ở số 3 Nguyễn Trường Tộ (hộ ông Phạm Quang Quế); 12 hộ còn lại, UBND thành phố Huế đã có chủ trương tiếp tục giải tỏa để tiến hành xây dựng giai đoạn 2 của Trường Mầm non Vĩnh Ninh và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố kiểm tra, thực hiện các thủ tục liên quan, hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường, hỗ trợ để thực hiện theo quy định.

<< < 1 2 3 4 > >>