PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Phong Điền kiến nghị Tỉnh thu hồi diện tích 150 ha đất của Công ty cổ phần Bảo Toàn A để giao lại cho nhân dân xã Phong Chương sản xuất.
05/12/2017

Ngày 06/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2309/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Bảo Toàn A tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền và giao cho UBND huyện Phong Điền quản lý và xây dựng phương án sử dụng đất hiệu quả.

<< < 1 2 3 4 > >>