PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thành phố Huế kiến nghị quan tâm khôi phục Cầu Ba Bến nối từ Thuỷ Vân qua đường Nguyễn Lộ Trạch
14/07/2017

Hiện nay, từ Thủy Vân qua Thành phố Huế có rất nhiều cầu vượt sông Như Ý, trong khi ngân sách còn hạn chế do đó việc xây dựng cầu Ba Bến nối từ Thủy Vân với đường Nguyễn Lộ Trạch sẽ được đầu tư vào thời gian thích hợp.

<< < 1 2 3 4 > >>