PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thị xã Hương Trà kiến nghị chỉ đạo sửa chữa trạm hạ thế (Điện lực) ở Hương Vinh
14/07/2017

Qua kiểm tra, phản ánh TBA Bao Vinh 1, trước đây thuộc TBA trong nhà, kích thước trạm xây cao 7m, rộng 3m và dài 3,2m, được xây dựng năm 1999. Hiện nay không còn sử dụng, Công ty đã phá dỡ trong quý II năm 2017. 

<< < 1 2 3 4 > >>