PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thị xã Hương Trà để nghị Tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí để duy tu, sửa chữa tuyến đê ngăn mặn ở Hương Phong để đảm bảo việc nuôi trồng thủy sản cho nhân dân.
05/12/2017

Tuyến đê Tây phá Tam Giang đoạn qua xã Hương Phong, giai đoạn 1990-1995 đã được xây dựng bằng nguồn vốn PAM với chiều dài 9,2 km; giai đoạn 2006-2010, bằng nguồn vốn nâng cấp đê biển đã đầu tư xây dựng được 6,2 km, kiên cố ba mặt, mặt đê rộng 5m.

Hiện nay đoạn đê từ Bàu Lác đến Thóc Lóc (phía sau rừng ngập mặn Rú Chá) dài 1,4 km chưa được nâng cấp, sửa chữa. Do ảnh hưởng các đợt mưa lũ và triều cường đã làm cho nhiều đoạn đê bị sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản của người dân trong vùng.

Trước thực trạng trên, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành khảo sát, khắc phục và sửa chữa tạm thời với chiều dài khoảng 300 m bằng nguồn vốn sự nghiệp ngành năm 2018. Về lâu dài, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất phương án xử lý vấn đề trên, sớm ổn định đời sống của nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng. 

<< < 1 2 3 4 > >>