PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Nam Đông tiếp tục đề nghị Tỉnh thu hồi hơn 50 ha đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông sau khi khai thác, giao lại cho huyện quản lý để bố trí cho các hộ thiếu đất sản xuất.
19/09/2016

Từ năm 2008 đến năm 2015, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông đã bàn giao cho các xã thuộc huyện Nam Đông 1.830ha. Đối với diện tích 50ha cử tri kiến nghị thu hồi, do phần lớn nằm xa khu dân cư, xen trong rừng tự nhiên nên UBND tỉnh quyết định giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông thực hiện quản lý, bảo vệ là phù hợp. 

<< < 1 2 3 4 > >>