PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Nam Đông tiếp tục kiến nghị Tỉnh chủ trì và giải quyết việc một số hộ dân của xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc tự ý lấn chiếm đất sản xuất thuộc xã Hương Phú quản lý.
19/09/2016

UBND huyện Nam Đông đã rà soát và ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 04/02/2016 về việc thực hiện các biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn; trong đó tập trung rà soát diện tích rừng bị lấn chiếm và tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND huyện phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý dứt điểm vấn đề này.

<< < 1 2 3 4 > >>