PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thành phố Huế phản ánh việc mua BHYT tại Bệnh viện Hoàng Viết Thắng nhưng khi khám, chữa bệnh thì không thanh toán, người dân phải tự chi trả. Cử tri thành phố Huế đề nghị tỉnh chỉ đạo các quan chức năng kiểm tra.
14/07/2017

Qua kiểm tra thì bệnh nhân đến KCB tại Bệnh viện đều đã được hưởng chế độ BHYT theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít tự túc do các nguyên nhân sau:

- Bệnh nhân muốn kiểm tra sức khỏe hoặc chọn bác sỹ điều trị (điều trị theo yêu cầu): Chi phí kiểm tra sức khỏe và chênh lệch do điều trị theo yêu cầu không được quỹ BHYT thanh toán theo quy định, chi phí tự túc này đã được Bệnh viện giải thích cho bệnh nhân.

- Một số dịch vụ kỹ thuật bệnh viện triển khai nhưng chưa được đăng ký nên quỹ BHYT không thanh toán theo quy định dẫn đến Bệnh viện phải thực hiện thu tiền của bệnh nhân. Các trường hợp này, Tỉnh đã chỉ đạo Sở y tế và BHXH tỉnh yêu cầu Bệnh viện phải đăng ký và làm thủ tục, hồ sơ để phê duyệt bổ sung dịch vụ kỹ thuật trước khi thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.

- Một số Bệnh nhân phải tự túc thuốc điều trị thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT theo Thông tư 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế với lý do là do Bệnh viện hết thuốc đột xuất. Vấn đề này, Tỉnh đã chỉ đạo Sở y tế và BHXH tỉnh yêu cầu Bệnh viện phải có trách nhiệm cung ứng đầy đủ thuốc để phục vụ người bệnh, trường hợp bệnh nhân phải tự túc thì Bệnh viện phải hoàn trả tiền cho người bệnh, sau đó tổng hợp thanh toán với cơ quan BHXH theo đúng quy định. 

<< < 1 2 3 4 > >>