PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Phú Vang đề nghị Tỉnh đầu tư mở rộng Cảng cá Thuận An và nâng cấp, nạo vét các khu neo đậu tàu thuyền khác có trên địa bàn huyện nhằm phục vụ đánh bắt thủy, hải sản và neo đậu tàu thuyền tránh trú bão.
19/09/2016

UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp mở rộng cảng cá Thuận An và hiện nay đang triển khai thực hiện giai đoạn 1 và dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2018. Đối với các khu neo đậu tàu thuyền khác trên địa bàn, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát, đề xuất trong kế hoạch trung hạn 2016-2020.

<< < 1 2 3 4 > >>