PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thị xã Hương Thủy: Việc thi công ở tuyến đường Võ Trác, cụ thể là từ ngã ba Thần Phù đến đoạn nhà ông Lê Thủ và một số đoạn còn lại thi công rất chậm, gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến các hộ dân sống ở hai bên đường. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thiện công trình.
05/12/2017

Tuyến đường Võ Trác (Tỉnh lộ 10A) ở thị xã Hương Thủy, đã được sở GTVT vận tải bố trí kinh phí sự nghiệp giao thông trong năm 2017 để nâng cấp, sửa chữa; dự kiến hoàn thành trong năm 2017.

<< < 1 2 3 4 > >>