PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thị xã Hương Thủy đề nghị Tỉnh chủ trì giải quyết vướng mắc 30 ha đất nông nghiệp thuộc thị trấn Phú Đa quản lý nhưng hiện nay các hộ nông dân xã Thủy Tân đang canh tác.
19/09/2016

UBND tỉnh đã chỉ đạo và hiện nay đang được UBND thị xã Hương Thủy phối hợp với UBND huyện Phú Vang rà soát, giải quyết.

<< < 1 2 3 4 > >>