PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII

Cử tri thành phố Huế: Kiến nghị Tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống cống rãnh thoát nước trên đoạn đường Tỉnh lộ 2 (đoạn qua thôn Mậu Tài) để chống ngập úng.
13/07/2022

Trả lời:

Hiện nay hệ thống thoát nước ngang đã đáp ứng tốt cho việc thoát nước mặt đường; hệ thống các cống thoát nước dọc và lề đường thuộc hạ tầng do UBND thành phố Huế quản lý, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND thành phố Huế kiểm tra để có phương án giải quyết vấn đề theo phản ánh của cử tri.

<< < 1 2 3 4 > >>