PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Quảng Điền đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành có hướng dẫn thực hiện cụ thể Quyết định số 12/QĐ-TTG ngày 06/01/2017 về phê duyệt Đề án “Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ để giúp bà con sớm ổn định, khôi phục sản xuất. (Nội dung này tương tự của cử tri huyện Phú Vang).
11/07/2018

Thực hiện Quyết định 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa phương các huyện bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Đối với việc chi trả bồi thường cho ngư dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển, UBND các huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hoàn thành công tác chi trả.

- Đối với chính sách hỗ trợ lãi suất cho khoản vay mới để khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 481/SNNPTNT-CCTS ngày 17/4/2017 về việc hướng dẫn cho vay khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề theo Quyết định 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các ngân hàng cho vay vốn để khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề từ nghề khai thác hải sản tầng đáy trong vùng biển từ 20 hải lý trở vào bờ sang nghề khai thác hải sản tầng nổi. Đối tượng là cá nhân hoặc hộ gia đình có tên trong danh sách bị thiệt hại do sự cố môi trường biển được UBND cấp huyện phê duyệt, được hỗ trợ lãi suất vay trong vòng 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

- Đối với Chính sách hỗ trợ đóng mới tàu cá để chuyển từ khai thác vùng biển gần bờ ra vùng biển xa bờ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 895/SNNPTNT-CCTS ngày 19/6/2017 về hướng dẫn sơ bộ chính sách hỗ trợ đóng mới tàu cá, theo Quyết định 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, Ngày 28/12/2017, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2124/QĐ-TTg về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/QĐ-TTg, trong đó đã bãi bỏ chính sách hỗ trợ đóng mới tàu cá, thay thế bằng chính sách đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá để khôi phục, phát triển sản xuất thủy sản.

<< < 1 2 3 4 > >>