Tổng quan về di tích, địa điểm di tích Bác Hồ và gia đình Người ở Thừa Thiên Huế
  

Theo thống kê của Bảo tàng Hồ Chí Minh Trung ương, hiện nay trong cả nước có 663 di tích và địa điểm di tích lưu niệm Bác Hồ, phân bổ trên địa bàn 27 tỉnh và thành phố.

Ở Thừa Thiên Huế hiện còn khoảng 20 di tích và địa điểm di tích về Bác Hồ hoặc có liên quan trực tiếp đến gia đình Người. Đó là: ngôi nhà 112 Mai Thúc Loan – thành phố Huế (nơi ở của gia đình Người trong thời gian từ 1895-1901), ngôi nhà ông Nguyễn Sĩ Độ ở Dương Nỗ - Phú Vang (nơi cụ Nguyễn Sinh Sắc đưa hai con Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung về dạy học từ 1989-1900). Và địa danh gắn với Nguyễn Sinh Cung trong thời gian cậu theo cha về dạy học ở làng Dương Nỗ như: Bến Đá bên bờ sông Phổ Lợi, Am Bà, Đình làng Dương Nỗ. Địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Bác Hồ) ở chân núi Tam Tầng, xã Thủy An (nay là phường An Tây), thành phố Huế. Ngôi nhà Dãy trại gần cửa Đông Ba - nay là nhà 47 Mai Thúc Loan, thành phố Huế (nơi Nguyễn Tất Thành cùng cha và anh ở từ năm 1906-1909) Địa điểm trường Tiểu học Pháp - Việt Đông Ba, nay là công viên Phan Đăng Lưu, thành phố Huế (nơi Nguyễn Tất Thành đã học tiểu học những năm 1906-1908). Trường Quốc Học Huế (nơi Nguyễn Tất Thành đã học từ năm 1908-1909). Địa điểm tòa Khâm sứ Trung kỳ, nay là trường Đại học Sư phạm Huế (nơi Nguyễn Tất Thành tham gia phong trào chống thuế tháng 4 năm 1908). Các địa điểm di tích liên quan đến người thân trong gia đình Bác Hồ như: Trường Thi, Bộ Lễ, Quốc Tử Giám, chợ Xép, miếu Âm Hồn, bến Văn Lâu, ngôi nhà bà Nguyễn Thị Thanh ở trong những năm 1924-1930 trên đường Đặng Thái Thân, phường Thuận Thành, thành phố Huế, địa điểm di tích ông Nguyễn Sinh Khiêm ở làng Phú Lễ, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền. Trong số đó có nhiều di tích đã được nhà nước cấp bằng công nhận là di tích quốc gia (nhà 112 Mai Thúc Loan, nhà lưu niệm Bác Hồ ở làng Dương Nỗ, trường Quốc Học Huế, đình làng Dương Nỗ).

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ