Tết Nguyên tiêu
  

 

- Tên

: Tết Nguyên tiêu

- Loại lễ hội

: Truyền thống

- Thời gian tổ chức

: 15/1/ÂL

- Địa điểm tổ chức

: Các chùa và Núi Ngự Bình

- Nội dung

: Sáng Rằm, đi chùa lễ Phật. Buổi tối, Nam nữ thanh niên lũ lượt kéo nhau lên núi Ngự Bình ngắm cảnh, thưởng trăng, sinh hoạt giao lưu. Ngâm thơ, bình thơ.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ