Lễ tế Tổ Nghề thêu
  
 

- Tên

: Lễ tế Tổ Nghề thêu

- Loại lễ hội

: Truyền thống

- Thời gian tổ chức

: 12/01/ÂL và 4/6/ÂL

- Địa điểm tổ chức

: Các cơ sở sản xuất hàng thêu và Nhà thò phổ Cẩm Tú

- Đối tượng được tưởng niệm

: Tưởng niệm Ông Lê Công Hành đã có công mở mang và truyền nghề

- Nội dung

: Lễ cúng và dâng hương

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ