Lễ tế Đình Phú Thạnh
  
 

- Tên

: Lễ tế Đình Phú Thạnh

- Loại lễ hội

: Truyền thống

- Thời gian tổ chức

: Ngày tốt tháng 2/ÂL

- Địa điểm tổ chức

: Đình Phú Thạnh

- Đối tượng được tưởng niệm

: Các vị tổ tiên

- Nội dung

: Lễ túc yết và chánh tế

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ