Lễ tế Đền Tiên Y
  
 

- Tên

: Lễ tế Đền Tiên Y

- Loại lễ hội

: Dân gian

- Thời gian tổ chức

: Tháng Giêng và Tháng Chạp /ÂL

- Địa điểm tổ chức

: Đền Tiên Y

- Đối tượng được tưởng niệm

: Các vị Thần Y

- Nội dung

: Tế lễ, dâng hương

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ