Lễ húy kỵ ngài Khai canh Thế Lại Thượng
  
 

- Tên

: Lễ húy kỵ ngài Khai canh Thế Lại Thượng

- Loại lễ hội

: Dân gian

- Thời gian tổ chức

: 11 và 12/ÂL

- Địa điểm tổ chức

: Miếu Thành hoàng Thế Lại Thượng

- Đối tượng được tưởng niệm

: Ngài Thành hoàng khai canh làng Hồ Đại tướng quân

- Nội dung

: Lễ tiên thường, hiến trà, chánh kỵ, lễ hậu thường

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ