Lễ hội truyền thống ngành ca nhạc Huế
  
 

- Tên

: Lễ hội truyền thống ngành ca nhạc Huế

- Loại lễ hội

: Truyền thống

- Thời gian tổ chức

: 16/3/ÂL và 16/10/ÂL

- Địa điểm tổ chức

: Cổ nhạc từ

- Đối tượng được tưởng niệm

: Các vị tiên sư, nghệ sĩ, ca công nam nữ quá cố

- Nội dung

: Lễ tế. Liên hoan âm nhạc truyền thống Huế. Giao lưu ca nhạc truyền thống

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ