Lễ Vu Lan
  
 

- Tên

: Lễ Vu Lan

- Loại lễ hội

: Tôn giáo

- Thời gian tổ chức

: Rằm tháng 7/ÂL

- Địa điểm tổ chức

: Các Chùa

- Đối tượng được tưởng niệm

: Phật và các Bồ Tát

- Nội dung

: Theo Nghi thức Phật giáo để báo hiếu cha mẹ, Cài hoa hồng đỏ cho người còn mẹ, hoa hồng trắng cho người đã mất mẹ, Lễ Tự tứ chư tăng

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ