Lễ Giổ tổ nghề Đúc đồng
  
 

- Tên

: Lễ Giổ tổ nghề Đúc đồng

- Loại lễ hội

: Truyền thống

- Thời gian tổ chức

: 2&3 /7/ÂL

- Địa điểm tổ chức

: Nhà thờ Họ Nguyễn Kinh Nhơn

- Đối tượng được tưởng niệm

: Tổ nghề đúc đồng

- Nội dung

: Tế lễ, dâng hương, Viếng mộ

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ