Lầu Tàng Thư
  


Địa điểm: Trên một hòn đảo nằm giữa hồ Học Hải, cạnh hồ Tịnh Tâm, trong Kinh thành Huế.

Lầu Tàng Thư được xây dựng vào mùa hè năm 1825, dùng làm nơi lưu trữ tài liệu quốc gia của triều đình nhà Nguyễn. Để xây dựng công trình này, triều đình Huế đã điều 1.000 binh lính, giao cho Thự thống chế Đoàn Đức Nhuận điều khiển việc thi công.

Tòa nhà được xây dựng bằng gạch, đá, tầng dưới 11 gian, tầng trên 7 gian, hai chái. Nền nhà ở tầng dưới được rải chất lưu huỳnh để trừ khử mối mọt, kiến gián. Tầng trên chứa tư liệu trổ nhiều cửa, chung quanh xây lan can thưa thoáng để tránh ẩm mốc. Tòa nhà nằm biệt lập giữa hồ (nối với đất liền bằng một chiếc cầu đá) để tránh sự lây lan của hỏa hoạn và cũng là để bảo vệ các tư liệu gốc của quốc gia.

Công trình Lầu Tàng Thư là một công trình kiến trúc độc đáo của cố đô Huế.

 

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ