Điện Voi Ré
  


Địa điểm: Thôn Trường Ðá, xã Thuỷ Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ðiện Voi Ré xây dựng năm 1817, đã được trùng tu sửa chữa vào các năm 1825 (thời Minh Mạng), 1876 (thời Tự Ðức), 1917 (thời Khải Ðịnh), 1960 (Ngô Ðình Diệm).

Ðiện Voi Ré tọa lạc trên khu đất rộng 2.000m2, vòng thành bao quanh rộng 44m, dài 44,6m. Hai nhà Tả Hữu Tòng Tự xây bằng nhau để thờ Voi gồm 2 gian 2 chái, dài 7,6m, rộng 6,9m. Miếu Tượng dài 2,6m, rộng 2,2m. Ðiện Long Châu cấu trúc theo kiểu "trùng thiềm điệp ốc" gồm 5 gian 2 chái, diện tích 156m2, dài 13m, rộng 12m. Mộ Voi Ré và Voi Ô Long đắp nổi hình chữ nhật, kích thước 2,5x1,4m, dựng bia bằng đá thanh.

Điện Voi Ré được công nhận là di tích cấp quốc gia theo Quyết định số 2009/1998-QÐ/BVHTT ngày 26/9/1998.


 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ