Khách sạn - nhà hàng

Khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng Cô
Địa chỉ: Thôn Cù Dù, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc
Điện thoại: +84 (0) 234 3695 881
Fax: +84 (0) 234 3695 891

 

Khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna Lăng Cô

Địa chỉ: Thôn Cù Dù, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc

Điện thoại: +84 (0) 234 3695 881

Fax: +84 (0) 234 3695 891

Email: laguna@lagunalangco.com

Website: http://www.lagunalangco.com

 

 Bản in]
Các bài khác
     
     

Du lịch

Dịch vụ

Khách sạn - Nhà nghỉ