Khách sạn - nhà hàng

Khách sạn Moonlight Huế
Địa chỉ: 20 Phạm Ngũ Lão
Điện thoại: 3979797
Fax: 3894567

 
 Bản in]
     

Du lịch

Dịch vụ

Khách sạn - Nhà nghỉ