Khách sạn - nhà hàng

Khách sạn Midtown Huế
Địa chỉ: 29 Đội Cung
Điện thoại: 6260888
Fax: 6260666

 
 Bản in]
     

Du lịch

Dịch vụ

Khách sạn - Nhà nghỉ