Khách sạn - nhà hàng

Khách sạn Cherish
Địa chỉ: 57 - 59 Bến nghé, Huế
Điện thoại: 3943943
Fax: 3942942

 
 Bản in]
     

Du lịch

Dịch vụ

Khách sạn - Nhà nghỉ