Tiêu chuẩn yêu cầu về Cát thạch anh
  

Nguyên liệu cát thạch anh sau khai thác, tuyển rửa chỉ được sử dụng làm nguyên liệu cho Nhà máy chế biến thành sản phẩm cụ thể trên địa bàn; tiêu chuẩn nhóm sản phẩm như sau:

- Sản xuất thủy tinh:

      + Sản xuất kính xây dựng, gạch thủy tinh; thủy tinh lỏng;

      + Kính ôtô, kính quang học, bóng đèn các loại, đồ thủy tinh gia dụng, thủy tinh cao cấp, phale...

- Sản xuất đồ gốm: làm xương đồ gốm, gạch granit nhân tạo;

- Sản xuất gạch chịu lửa;

- Sản xuất cacbuasilic;

- Sản xuất men Frit;

- Sản xuất đá mài;

- Sản xuất sợi thủy tinh, bông thủy tinh;

- Sản xuất các loại sản phẩm có tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cao hơn nhóm sản phẩm nêu trên.

 Bản in]

Dịch vụ công trực tuyến