Tiêu chuẩn yêu cầu về Cao lanh
  

Nguyên liệu caolanh khai thác, tuyển lọc chỉ được sử dụng làm nguyên liệu cho Nhà máy chế biến thành sản phẩm cụ thể trên địa bàn; tiêu chuẩn nhóm sản phẩm như sau:

- Sản xuất Gạch Ceramic;

- Sản xuất Gạch Granit;

- Sản xuất gốm sứ cao cấp, gốm sứ chịu lửa;

- Sản xuất vật liệu chịu lửa;

- Làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất như: giấy, dược mỹ phẩm, nhựa, caosu, sơn, da nhân tạo, xà phòng, thuốc trừ sâu, ximăng trắng v.v...

(UBND tỉnh có thể giải quyết cho phép thăm dò, khai thác caolanh để cung cấp trực tiếp cho Nhà máy hoặc giới thiệu mua caolanh tinh chế trên cơ sở nhu cầu sử dụng nguyên liệu cung cấp cho Nhà máy).

 Bản in]

Dịch vụ công trực tuyến