Tiêu chuẩn yêu cầu đối với các loại khoáng sản sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất xi măng như: đá vôi, đá sét, Puzzolan, sắt phụ gia
  

Đối với các loại khoáng sản sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất xi măng như: đá vôi, đá sét, Puzzolan, sắt phụ gia v.v...: thì chỉ đồng ý vịêc thăm dò, khai thác đối với các đơn vị trực tiếp đầu tư xây dựng nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh hoặc các đơn vị hợp tác đầu tư với các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh để cung cấp nguyên liệu.

 Bản in]

Dịch vụ công trực tuyến