II. Nguyên tắc cho phép thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh
  

- Để đảm bảo tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả và đảm bảo nguồn nguyên liệu cung cấp cho các Nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ ưu tiên giải quyết thủ tục cho các Nhà đầu tư thăm dò, khai thác khoáng sản để cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh và sản phẩm chế biến phải đạt theo tiêu chuẩn yêu cầu của UBND tỉnh về chế biến sâu (trừ đá, sỏi, cát làm vật liệu xây dựng thông thường, đất làm vật liệu san lấp và các loại khoáng sản quý hiếm);

- Khu vực thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản không thuộc khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản theo quy định tại Điều 20, 21 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;

- Nhà đầu tư được thăm dò, khai thác và chế biến loại khoáng sản phù hợp với chức năng đã được đăng ký kinh doanh; nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc kê khai và nộp thuế trên địa bàn, các Nhà đầu tư cần lập thủ tục đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh trước khi UBND tỉnh có văn bản cho phép lập thủ tục thăm dò, khai thác. Trừ trường hợp là Nhà đầu tư nước ngoài thì việc cấp Giấy chứng nhận kinh doanh được thực hiện đồng thời với việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Có đề án thăm dò, dự án khai thác, chế biến khoáng sản phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp có quy hoạch hoặc quy hoạch đã phê duyệt nhưng chưa thể hiện trong quy hoạch thì UBND tỉnh sẽ xem xét cụ thể các vấn đề liên quan để có thể xem xét đưa vào quy hoạch hoặc trình cấp có thẩm quyền đưa vào quy hoạch trước khi cho phép triển khai dự án.

- Có nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp thăm dò, khai thác, chế biến tiên tiến; đảm bảo năng lực tài chính để thực hiện dự án.

- Dự án thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản không ảnh hưởng xấu đến cảnh quan môi trường, an ninh trật tự tại khu vực hoạt động khoáng sản và khu vực lân cận; không được sử dụng hóa chất độc hại đối việc khai thác ở vùng đầu nguồn.

 Bản in]

Dịch vụ công trực tuyến