Lập dự án
  

Sau khi UBND tỉnh cho phép đầu tư, Chủ đầu tư lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (nộp tại Sở KHĐT - thời gian thụ lý là 10 ngày) và tiến hành lập dự án đầu tư theo quy định. Thời gian lập dự án tối đa là 1 năm. UBND tỉnh khuyến khích các Nhà đầu tư lập Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện tại Thừa Thiên Huế.

Nội dung của dự án đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật, trong đó đấu nối với hệ thống điện quốc gia, thiết bị đo lường, điều khiển thực hiện theo thoả thuận với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 Bản in]