Khởi công và thực hiện dự án
  

- Chủ đầu tư chỉ được phép khởi công dự án khi đã có ít nhất thiết kế kỹ thuật hạng mục khởi công được duyệt, đã thu xếp đủ vốn cho công trình, đã tiến hành công tác đến bù, giải phóng mặt bằng, tái định canh, tái định cư (ít nhất là đối với các khu vực thi công).

- Thực hiện dự án đầu tư phải tuân thủ các quy định về giấy phép xây dựng, lựa chọn nhà thầu, quản lý thi công, hình thức quản lý dự án, hợp đồng, thanh quyết toán theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư cần có biện pháp thích hợp để đảm bảo tiến độ dự án như đã thỏa thuận, chịu trách nhiệm về an toàn công trình và tổ chức thi công đảm bảo chất lượng dự án.

- Thời gian từ khi dự án được duyệt đến khi khởi công tối đa là 1 năm; thời gian thi công dự án phải theo đúng tiến độ được duyệt, trong trường hợp vì lý do khách quan không được chậm hơn 6 tháng so với tiến độ đã phê duyệt.

 Bản in]
Các bài khác