Thông tin doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm
Địa chỉ: Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 3751702

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm

- Địa chỉ liên lạc: Thôn Cổ Xuân, Xã Phong Xuân, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại liên lạc: (+84)0234. 3751702 - 3751703

- Fax: (+84) 0234.3751 701

- Email: info@donglam.com.vn 

- Website: www.donglam.com.vn

-Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3103000142, do Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 06/12/2005.

2. Thông tin về lãnh đạo đơn vị:

Tổng giám đốc: Ông Phan Lê Dũng

3. Lĩnh vực và quy mô sản xuất:

Công ty Cổ phần Xi Măng Đồng Lâm là chủ đầu tư Dự án nhà máy Xi Măng Đồng Lâm sản xuất Clinker với qui mô công suất 4.000 tấn Clinker/ngày tương đương với 1,4 triệu tấn/năm. Thời gian dự kiến hoàn thành đưa vào hoạt động: năm 2010

 

 Bản in]
Các bài khác