Thông tin cần biết

Danh sách người phát ngôn các cơ quan trên địa bàn tỉnh
  

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

 

Cơ quan

Di động

 

1. Văn phòng UBND tỉnh

 

1

Trần Hữu Thùy Giang

Chánh Văn phòng

02343.822256

 

 thtgiang.ubnd@thuathienhue.gov.vn

2. Sở Thông tin và Truyền thông

 

1

Nguyễn Xuân Sơn

Giám đốc

02343882333

0914202345

nxson.stttt@thuathienhue.gov.vn

 

2

Nguyễn Huy Hiển

Phó Giám đốc

02343882333

0915141331

nhhien.stttt@thuathienhue.gov.vn

 

3

Nguyễn Dương Anh

Phó Giám đốc

02343882333

ndanh.stttt@thuathienhue.gov.vn

 

3. Sở Văn hóa và Thể thao

 

1

Phan Thanh Hải

Giám đốc

0234.3822422

0914066189

pthai.svhtt@thuathienhue.gov.vn

 

3

Nguyễn Thiên Bình

Phó giám đốc

0234.3866199

0903585861

Ntbinh.svhtt@thuathienhue.gov.vn

 

4. Sở Du lịch

 

1

Nguyễn Văn Phúc

Giám đốc

 0234.3820242

 

 nvphuc.sdl@thuathienhue.gov.vn

 

5. Sở Y tế

 

1

Trần Kiêm Hảo

Giám đốc

0234.3823747 tkhao.syt@thuathienhue.gov.vn

 

6. Sở Giao thông Vận tải

 

1

Lê Anh Tuấn

Giám đốc

0234.3826520

 

latuan.sgtvt@thuathienhue.gov.vn

 

7. Sở Công thương

 

1

Nguyễn Thanh

Giám đốc

0234.3845328

 

ccqltt@thuathienhue.gov.vn

 

2

Nguyễn Lương Bảy

Phó giám đốc

 

0914075418

nlbay.sct@thuathienhue.gov.vn

 

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

1

Nguyễn Đại Vui

Giám đốc

0234.3846777

 

ndvui.skhdt@thuathienhue.gov.vn

 

9. Sở Giáo dục và Đào tạo

 

1

Nguyễn Tân

Giám đốc

0234.3824005

 

ntan.ubnd@thuathienhue.gov.vn

 

2

Đặng Phước Mỹ

Phó giám đốc

(Phụ trách)

0234.3823253

 

dpmy.sgddt@thuathienhue.gov.vn

 

10. Sở Ngoại vụ

 

1

Trần Công Phú

Giám đốc

0234.3833662

0913458090

tcphu.sngv@thuathienhue.gov.vn

 

2

Nguyễn Huy Thái

Phó giám đốc

0234.3831858

0983233171

nhthai.sngv@thuathienhue.gov.vn

 

11. Sở Nội vụ

 

1

Bạch Chơn Đông

Giám đốc

0234.3847030

0913420301

bcdong.snv@thuathienhue.gov.vn

 

12. Sở Tư pháp

 

1

Đào Chuẩn

Giám đốc

0234.3820542

0905112956

dchuan.stp@thuathienhue.gov.vn

 

13. Sở Tài nguyên và Môi trường

 

L

Lê Bá Phúc

Giám đốc

0234.3 934545

0914019559

lbphuc.stnmt@thuathienhue.gov.vn

 

3

Hồ Đắc Trường

Phó Giám đốc

0234.3831360

 

hdtruong.stnmt@thuathienhue.gov.vn

 

14. Thanh tra tỉnh

 

1

Lương Bảo Toàn

Chánh TT tỉnh
  • 0234.3813429
 lbtoan.thanhtra@thuathienhue.gov.vn

 

15. Ban Dân tộc

 

1

Hồ Xuân Trăng

Trưởng Ban

0234.3831037

0973084567

hxtrang.bdt@thuathienhue.gov.vn

 

16. Sở Khoa học và Công nghệ

 

1

Hồ Thắng

P. Giám đốc

(Phụ trách)

0234.3835008

hthang.skhcn@thuathienhue.gov.vn

 

17. Sở Tài chính

 

1

La Phúc Thành

Giám đốc

0234.3822266

 

lpthanh.stc@thuathienhue.gov.vn

 

2

Trần Bá Mẫn

Phó Giám đốc

0234.3826496

0935454599

tbman.stc@thuathienhue.gov.vn

 

18. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

1

Nguyễn Đình Đức

Giám đốc

 

ndduc.snnptnt@thuathienhue.gov.vn

 

19. Sở Lao động thương binh và xã hội

 

1

Đặng Hữu Phúc

Giám đốc

0234.3897021

 


dhphuc.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn

 

20. Sở Xây dựng

 

 

Nguyễn Đại Viên

 

Giám đốc

0234.2228957

 

ndvien.sxd@thuathienhue.gov.vn

 

21. Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

 

1

Lê Văn Tuệ

Trưởng ban

0234.3826039

 

lvtue.bqlkktcn@thuathienhue.gov.vn

 

22. Viện nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế

 

1

Cung Trọng Cường

Viện Trưởng

0234.3830703

0914126606

ctcuong@thuathienhue.gov.vn

 

23. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

 

 

Hà Văn Thanh

Chánh Văn phòng

0234.3821970

 

Hvthanh202678@gmail.com

 

24. Trung tâm Festival Huế

 

1

Huỳnh Tiến Đạt

Giám đốc phụ

0234.3883332

 

tiendat@huefestival.com

 

25. Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế

 

1

Võ Lê Nhật

Giám đốc

0234.3530840

 

vlnhat.ttbtdtcdhue@thuathienhue.gov.vn

 

26. Trung tâm CNTT tỉnh

 

1

Lê Vĩnh Chiến

Giám đốc

0234.3823650

0914114292

lvchien.ttcntt@thuathienhue.gov.vn

 

27. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

 

1

Nguyễn Đăng Trường

Giám đốc

0234.3823267

 

ndtruong.bqldadtxdctgt @thuathienhue.gov.vn

 

28. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

 

1

Hà Xuân Hậu

Giám đốc

0234.3882939

0903593771

Hxhau.bdtxd@thuathienhue.gov.vn

 

29. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phat triển nông thôn

 

1

Nguyễn Công Bình

Giám đốc

0234.3825120

 

Ncbinh.ubnd@thuathienhue.gov.vn

 

30. Cục Thuế Thừa Thiên Huế

 

1

Hà Văn Khoa

Cục trưởng

0234.3846185

0913326929

 

 

31. Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh

 

1

Hoàng Tiến Minh

Giám đốc

0234.3820162

 

htminh.bqlkvptdt@thuathienhue.gov.vn

 

32. Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế

 

1

Trần Nam Lực

Hiệu trưởng

0234.3823271

 

 

 

33. Trường Cao đẳng Y tế

 

1

Nguyễn Văn Tuấn

Hiệu trưởng

0234.3822414

 

nvtuan.tcdyt@thuathienhue.gov.vn

 

34. Trường Cao đẳng Sư phạm Huế

 

1

Trần Minh Hùng

Phó Hiệu trưởng

0234.3828323

 

tmhung.cdsp@thuathienhue.gov.vn

 

35. Nhà xuất bản Thuận Hóa

 

1

Nguyễn Duy Tờ

Giám đốc

0234.3829802

 

nxbth@thuathienhue.gov.vn

 

36. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh

 

 

Nguyễn Văn Du

Giám đốc

0234.3830976

 

Nvdu.ptth@thuathienhue.gov.vn

 

37. UBND huyện Nam Đông

 

1

Trần Quốc Phụng

Chủ tịch

 

0914094389

tqphung.namdong@thuathienhue.gov.vn

 

38. UBND Thị xã Hương Trà

 

1

Lê Hồng Thắng

P.chủ tịch

 

091421042

Lhthang.huongtra@thuathienhue.gov.vn

 

39. UBND Thị xã Hương Thủy

 

1

Nguyễn Đắc Tập

P.chủ tịch

02343.861268

 

ndtap.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

 

40. UBND huyện Phú Lộc

 

1

Nguyễn Văn Mạnh

Chủ tịch

0234.3871306

0914145186

nvanmanh.phuloc@thuathienhue.gov.vn

 

2

Hoàng Văn Đề

 

3

Phan Công Mẫn

P.Chủ tịch

 

0914173443

pcman.phuloc@thuathienhue.gov.vn

 

4

Đặng Hữu Phúc

P.Chủ tịch

 

0903596272

dhphuc.phuloc@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Lộc Bổn

 

1

Võ Đại Thắng

Chủ tịch

 

01667915514

vdthang.locbon@thuathienhue.gov.vn

 

2

Bạch Văn Thanh

P.Chủ tịch

 

0978980055

bvthanh.locbon@thuathienhue.gov.vn

 

3

Nguyễn Văn Thọ

P.Chủ tịch

 

0969752233

nvtho.locbon@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Lộc Sơn

 

1

Nguyễn Khắc Nam

Chủ tịch

 

0985919260

nknam.locson@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Lộc An

 

1

Hồ Đắc Sự

Chủ tịch

 

0985919260

hdsu.locan@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Lộc Điền

 

1

Lê Quốc Việt

P.chủ tịch

 

0979490998

lqviet.locdien@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Lộc Hòa

 

1

Nguyễn Hiểu

Chủ tịch

 

0985919260

nhieu.lochoa@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Xuân Lộc

 

1

Phan Minh Tâm

Chủ tịch

 

0935761822

pmtam.xuanloc@thuathienhue.gov.vn

 

Thị trấn Phú Lộc

 

1

Trần Văn Nam

Chủ tịch

 

0914561750

tvnam.ttphuloc@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Lộc Trì

 

1

Cái Trọng Như

Chủ tịch

 

0935094981

loctri.phuloc@thuathienhue.gov.vn

 

2

Đặng Thị Như Quỳnh

P.chủ tịch

 

01206203023

loctri.phuloc@thuathienhue.gov.vn

 

3

Trần Thanh Tân

P.chủ tịch

 

0935438404

loctri.phuloc@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Lộc Bình

 

1

Lương Thế Vĩnh

Chủ tịch

 

0919164170

locbinh.phuloc@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Vinh Hiền

 

1

Nguyễn Văn Lợi

Chủ tịch

 

0984570416

nvloi.vinhhien@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Vinh Hải

 

1

Nguyễn Hữu

Chủ tịch

 

0976315013

nhuu.vinhhai@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Vinh Giang

 

1

Mai Xuân Tuấn

P.chủ tịch

 

01644000040

mxtuan.vinhgiang@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Vinh Mỹ

 

1

Phan Hoài Nam

P.chủ tịch

 

0986349884

phnam.vinhmy@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Vinh Hưng

 

1

Hoàng Thị Thuận

Quyền Chủ tịch

 

01685102947

htthuan.vinhhung@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Lộc Thủy

 

1

Trần Văn Hữu

Chủ tịch

 

0905638342

tvhuu.locthuy@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Lộc Tiến

 

1

Vương Đình Cẩm

Chủ tịch

 

0935232950

vdcam.loctien@thuathienhue.gov.vn

 

2

Phan Văn Cường

P.chủ tịch

 

0935010339

pvcuong.loctien@thuathienhue.gov.vn

 

Xã Lộc Vĩnh

 

1

Lê Công Minh

Chủ tịch

 

0978577363

lcminh.locvinh@thuathienhue.gov.vn

 

2

Nguyễn Xuân Bảo

P.chủ tịch

 

0977623.382

nxbao.locvinh@thuathienhue.gov.vn

 

3

Nguyễn Thị Thu Hiền

P.chủ tịch

 

0935558477

ntthien.locvinh@thuathienhue.gov.vn

 

Thị trấn Lăng Cô

 

1

Dương Đăng Trung

Chủ tịch

 

0945563956

ddtrung.langco@thuathienhue.gov.vn

 

41. UBND thành phố Huế

 

1

Hoàng Hải Minh

Chủ tịch

 

0234.3825361

hhminh.sxd@thuathienhue.gov.vn

 

42. UBND huyện Phú Vang

 

1

Trần Thanh Long

Chủ tịch

 

43. UBND huyện A Lưới

 

1

Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch

0234.3977814

0914249565

nmhung.aluoi@thuathienhue.gov.vn

 

44. UBND huyện Phong Điền

 

1

Nguyễn Đình Bách

Chủ tịch

 

 

 

2

Hồ Đôn

Chánh VP

 

0914529613

hdon.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

45. UBND huyện Quảng Điền

 

1

Nguyễn Đình Đức

Chủ tịch

0234.3554257

 

ndduc.quangdien@thuathienhue.gov.vn

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]