Danh sách chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học

Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm

Năm 2019

STT Tên đề tài, dự án Cấp Lĩnh vực Cơ quan chủ trì Trạng thái
1 Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Sen Huế” cho các sản phẩm sen của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tỉnh Công Thương Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Đang nghiên cứu
2 Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Huế cho sản phẩm quả Thanh trà của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tỉnh Công Thương Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đang nghiên cứu
3 Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Áo dài Huế” cho sản phẩm áo dài tỉnh Thừa Thiên Huế. Tỉnh Công Thương Phòng Kinh tế thành phố Huế Đang nghiên cứu
Tổng cộng3