Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Danh sách chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 Phân vùng nguy cơ, xác định độ rủi ro và xây dựng hệ thống cảnh báo sớm sạt lở đất đá do mưa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2023 - 2023 Khoa học Kỹ thuật
2 Phát triển nguồn lực con người trong lĩnh vực văn hoá - du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị 2023 - 2023 Khoa học xã hội nhân văn Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh
3 Nghiên cứu trang trí trên lễ phục cung đình Triều Nguyễn (1802 – 1945) 2023 - 2023 Xã hội
4 Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen dâu Truồi trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 2023 - 2023 Khoa học Kỹ thuật
5 Nghiên cứu phân lập, nhân giống và nuôi trồng nấm dược liệu Đông trùng Hạ thảo Cordyceps cicadae thu hái từ nguồn tự nhiên tại tỉnh Thừa Thiên Huế và bào chế một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe 2023 - 2023 Khoa học Kỹ thuật
6 Nghiên cứu phát triển du lịch Halal trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2023 - 2023 Xã hội
7 Khảo sát hiện trạng và nghiên cứu mô hình phát triển du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2023 - 2023 Xã hội
8 Nghiên cứu và số hóa về hệ thống hoa văn, họa tiết trang trí trên kiến trúc, hiện vật cung đình Triều Nguyễn 2023 - 2023 Xã hội
9 Xây dựng, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Nhà rường Huế” cho sản phẩm nhà rường của tỉnh Thừa Thiên Huế 2023 - 2023 Xã hội
10 Phát triển dược liệu dưới tán rừng gắn với sinh kế và bảo vệ tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2023 - 2023 Khoa học Y Dược
Tổng cộng240   Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối