Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2019 - 2019

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp bền vững phòng tránh nguy cơ sụt đất tại khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong Điền

- Mã số: 2019-007

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-2810-QD-UBND-2019-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Làm rõ hiện trạng sụt đất tại khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

- Xác định được nguyên nhân, khoanh vùng cảnh báo nguy cơ sụt đất.

- Đề xuất được giải pháp cụ thể, khả thi và bền vững để phòng tránh nguy cơ sụt đất.

Kết quả:

- Sơ đồ phân vùng nguy cơ sụt đất tỷ lệ 1/5.000 khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong Điền; tỷ lệ 1/1.000 cho khu vực trọng điểm có mức độ rủi ro cao.

- Sơ đồ định hướng các giải pháp phòng tránh nguy cơ sụt đất tỷ lệ 1/5.000 khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

- Báo cáo hiện trạng khai thác mỏ, hiện trạng sụt đất.

- Báo cáo đề xuất giải pháp phòng tránh nguy cơ sụt đất.

- Báo cáo khoa học tổng kết và báo cáo tóm tắt.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2019 - 2019
  Bản in]