Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2018 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Huế cho sản phẩm quả Thanh trà của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số:

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Công Thương

- Cơ quan chủ trì: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Bộ hồ sơ xây dựng chỉ dẫn địa lý Huế cho sản phẩm quả Thanh trà của tỉnh Thừa Thiên Huế được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận và cấp giấy chứng nhận công nhận chỉ dẫn địa lý.

- Xây dựng được các quy trình kỹ thuật, quy chế quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.

Kết quả:

- Báo cáo điều tra, khảo sát.

- Báo cáo kết quả phân tích mẫu sản phẩm Thanh trà Huế.

- Báo cáo kết quả phân tích mẫu nông hóa, thổ nhưỡng…

- Bản đồ vùng bảo hộ chỉ dẫn địa lý sản phẩm thanh trà Huế.

- Quy chế quản lý sử dụng chỉ dẫn địa lý Huế cho sản phẩm Thanh trà Huế (bao gồm kiểm soát chất lượng sản phẩm).

- Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý sản phẩm.

- Mô hình tổ chức, quản lý trên thực tế.

- Các văn bản liên quan khác.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục quảng bá trên đài truyền hình địa phương.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2018 - 2018
  Bản in]