Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2015 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Xác định nguyên nhân gây bệnh rụng lá trên cây cao su và giải pháp phòng trừ tại tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2015-003

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Nông lâm Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

File báo cáo nghiệm thu
  • BCTHKQ_RungLaCayCaoSu.docx
  • BCKQADTK_RungLaCayCaoSu.docx
Mục tiêu định hướng:

- Xác định được nguyên nhân gây bệnh rụng lá cây cao su.

- Xác định được thời điểm phát sinh, phát triển của bệnh và các yếu tố ảnh hưởng.

- Đề xuất các giải pháp phòng trừ bệnh rụng lá hiệu quả.

Sản phẩm dự kiến:

- Quy trình phòng trừ bệnh rụng lá cây cao su ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mô hình phòng trừ bệnh rụng lá cây cao su.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí.

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2015 - 2018
  Bản in]