Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2009 - 2012

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu sản xuất enzyme protease tái tổ hợp trong hệ thống lên men quy mô pilot và thử nghiệm ứng dụng sản xuất nước chấm (đã nghiệm thu)

- Mã số: 2009-003

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên Môi trường và Công nghệ sinh học, Đại học Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

+ Sản xuất được chế phẩm enzyme protease tái tổ hợp ở quy mô pilot.

+ Ứng dụng thành công enzyme protease tái tổ hợp để sản xuất nước chấm.

+ Đề xuất phương án sản xuất và hướng mở rộng ứng dụng tại Thừa Thiên Huế.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Báo cáo khoa học (bao gồm quy trình sản xuất enzyme protease tái tổ hợp trong hệ lên men, quy trình bảo quản enzyme protease tái tổ hợp, quy trình sử dụng enzyme protease tái tổ hợp để sản xuất nước chấm).

+ Chế phẩm enzyme protease tái tổ hợp.

+ Nước chấm đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

 

Kết quả:
Kết quả đề tài đã sản xuất chế phẩm enzyme protease tái tổ hợp (enzyme protease có hoạt độ cao (khoảng 400 unit/mg protein), bảo quản được trong thời gian dài): 1.000.000 unit; nước chấm (nước tương) đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm của Việt Nam về chỉ tiêu vi sinh, hàm lượng 3-MCPD, hàm lượng đạm tổng số, kim loại nặng, hàm lượng amino acid tự do (N-formol).
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2009 - 2012
  Bản in]