Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2015 - 2017

Tên đề tài, dự án:
Thiết kế và chế tạo máy thu hoạch rau má sử dụng năng lượng mặt trời và ắc quy dự trữ.

- Mã số:

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Trường Cao Đẳng Công nghiệp Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

File báo cáo nghiệm thu
  • BCTHKQ_MayThuHoachRauMa.docx
Mục tiêu định hướng:

Thiết kế, chế tạo thành công máy cắt và thu gom rau má tự động sử dụng năng lượng mặt trời và ắc quy dự trữ phù hợp với thực tế sản xuất.

Sản phẩm dự kiến:

- Bản vẽ thiết kế phần cơ khí và phần điện tử của máy.

- Chế tạo hoàn chỉnh 01 máy đạt tiêu chuẩn an toàn về điện và đảm bảo yêu cầu:

+ Vật liệu dễ tìm, làm chủ về công nghệ.

+ Dễ di chuyển, có giá thành cạnh tranh.

+ Bảo dưỡng và sửa chữa dễ dàng.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí.

 

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2015 - 2017
  Bản in]