Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2019 - 2019

Tên đề tài, dự án:
Xây dựng mô hình sản xuất cam Nam Đông đạt tiêu chuẩn VietGap.

- Mã số: 2019-010

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Cơ quan chủ trì:

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-2810-QD-UBND-2019-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Xây dựng thành công mô hình sản xuất cam Nam Đông giai đoạn kinh doanh đạt tiêu chuẩn VietGap.

- Có được mô hình trồng và chăm sóc cam Nam Đông thời kỳ kiến thiết cơ bản theo hướng VietGap.

Kết quả:

 - Mô hình sản xuất cam Nam Đông giai đoạn kinh doanh đạt tiêu chuẩn VietGap quy mô 03-05 ha, đạt năng suất 12-15 tấn/ha.

- Mô hình trồng và chăm sóc cam Nam Đông thời kỳ kiến thiết cơ bản theo hướng VietGap quy mô 01-02 ha.

- Quy trình kỹ thuật sản xuất cam Nam Đông giai đoạn kinh doanh đạt tiêu chuẩn VietGap.

- Quy trình trồng, chăm sóc cam Nam Đông thời kỳ kiến thiết cơ bản theo hướng VietGap.

- Giấy chứng nhận sản xuất quả an toàn đạt tiêu chuẩn VietGap.

- Bộ hồ sơ nội bộ theo dõi mô hình thời kỳ kiến thiết cơ bản theo hướng VietGap.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục truyền thông trên Đài Truyền hình.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2019 - 2019
  Bản in]