Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2017 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen giống sen Huế tại Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2017-001

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

File báo cáo nghiệm thu
  • BCTHKQ_SenHue.docx
  • BCKQADTK_SenHue.docx
Mục tiêu định hướng:

- Xác định được đặc điểm di truyền và xây dựng sơ đồ phả hệ các giống sen Huế bằng kỹ thuật chỉ thị phân tử.

- Tuyển chọn và xây dựng quy trình nhân giống một số giống sen Huế có giá trị (invitro, củ, hạt).

- Có được mô hình trồng thử nghiệm các giống sen Huế được tuyển chọn.


Kết quả:

- Bộ dữ liệu giống sen Huế (đặc điểm sinh học, đặc điểm di truyền,…)

- Sơ đồ phả hệ các giống sen Huế.

- Quy trình nhân giống.

- Mô hình thử nghiệm 1000m2.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.


Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2017 - 2018
  Bản in]